การติดตั้ง IceZaMSFull

ตัวเกมส์ 146.1 มี 2 ไฟล์นะครับ

**ใช้ตัวเกมส์เซิฟเวอร์นี้้เท่านั้นนะครับ**

IceZaMSFull.Part1.exe

IceZaMSFull.Part2.rar

ลิ้งสำรองที่ 1 ตัวเต็ม ไฟล์เดียว

IceZaMSFull8.7.rar(สำรองที่ 1 )

ลิ้งสำรองที่ 2

IceZaMSFull.Part1.exe (สำรองที่ 2 Part1)

IceZaMSFull.Part2.rar (สำรองที่ 2 Part2)

ตัวมินิสำหรับเข้าเกมส์ Win 7 - win10>> IceZaMSMiNi8.9 <<

ไฟล์เสริมถ้าเกิดอาการเข้าเกมส์แล้ว Error ให้โหลดไฟล์เสริมไปครับ

**ตัวแก้ Error BlackCipher+HShield**

BlackCipher+HShield

**ตัวแก้ ErrorWe are unable to connect**

We are unable to connect